Cách tính diện tích hình tròn và công thức tính chu vi diện tích hình tròn thế nào là đúng?

Hình tròn đối với chúng ta đã rất quen thuộc. Và với toán học thì hình tròn càng được biết đến nhiều hơn. Bạn đã biết cách tính diện tích hình tròn thế nào là đúng chưa? Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau đây nhé!

Khái niệm Hình tròn

Trong cuộc sống của chúng ta thì hình tròn được bắt gặp rất nhiều như đối với các loại hoa quả, hay hình dáng của bất kỳ đồ vật ví dụ như đĩa, mâm… Và trong toán học hình tròn là một hình có các điểm nằm trên một đường tròn, có tâm và bán kính. Bao quanh hình tròn đó chính là tâm và bán kính của đường tròn.

Tham khảo nhanh các mục chính

Tính diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn được tính theo công thức: Bình phương bán kính hình tròn nhân với

Hoặc

Trong đó:

  • r: Bán kính hình tròn
  • d: đường kính hình tròn
  • π= Hằng số PI bằng 3.14

Ví dụ

Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ,

Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ

Ví dụ minh họa: Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ, biết bán kính đường tròn lớn r2=1.8cm. bán kính đường tròn bé r1=1.4cm

Bài giải cho ví dụ trên:

Diện tích phần tô đậm bằng diện tích đường tròn lớn trừ đi diện tích đường tròn bé.

Diện tích hình tròn bé là:

S1= pi  * (r1)2 = 3.14 * 1.4 * 1.4 = 6.1544 (cm2)

 Diện tích hình tròn lớn là:

S2= pi  * (r2)2 = 3.14 * 1.8 * 1.8 = 10.1736 (cm2)

Diện tích phần tô đậm trong hình vẽ là:

S Tô đậm=S1−S2=10.1736−6.1544=4.0192(cm2).

>>>Tham khảo thêm: Mách bạn cách tính chu vi hình chữ nhật và cách tính diện tích hình chữ nhật

Chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn bằng tích đường kính nhân với PI

Hoặc


Trong đó:
r là bán kính hình tròn
d là đường kính hình tròn
3.14 là hằng số PI

Ví dụ minh họa tính diện tích hình tròn biết đường kính

công thức tính chu vi diện tích hình tròn

công thức tính chu vi diện tích hình tròn

Ví dụ 1: Có một chiếc lắp ống hình tròn có đường kính bằng D=16cm. Hỏi diện tích chiếc lắp ống là bao nhiêu?

Bài giải

Áp dụng công thức trên ta có:

R= 1/2 *d = 1/2*16 = 8cm

  • S= R2*3,14= 8*3,14 = 25,12 cm

Vậy diện tích của chiếc lắp cống hình tròn là:  25,12Cm

Cách Tính Diện Tích Hình Tròn Biết Đường Kính D

tính diện tích hình tròn có đường kính

tính diện tích hình tròn có đường kính

Cách làm : Để làm được bài tập cho biết đường kính d tính diện tích hình tròn, ta thực hiện theo hai bước như sau:

– Bước 1: Biết d, ta đi tìm r bằng cách sử dụng công thức: d = 2.r =>r = 1/2. d

– Bước 2: Sau khi tìm được r, ta áp dụng công thức tính diện tích hình tròn: A = π .r2. Thay các dữ kiện đã biết vào, tính toán cẩn thận là tìm ra đáp số.

Bài tập áp dụng :

Tính diện tích hình tròn, biết đường kính:

a)d= 0,8m
b)d= 24dm
c) d = 4,8 cm

* Hướng Dẫn Giải:

  1. a) Bán kính hình tròn là: r = 1/2. d => r = 0,8 : 2 = 0,4 (m)

Diện tích hình tròn là: A = π .r2 => A = 3, 14 x (0,4)2 = 0, 5024 (m2)

  1. b) Bán kính hình tròn là: r = 1/2. d => r = 24 : 2 = 12 (dm)

Diện tích hình tròn là: A = π .r2 => A = 3, 14 x (12)2 = 452,16 (dm2)

  1. c) Bán kính hình tròn là: r = 1/2. d => r = 4,8 : 2 = 2,4 (cm)

Diện tích hình tròn là: A = π .r2 => A = 3, 14 x (2,4)2 = 15,072 (cm2)

Cách tính diện tích hình tròn thật đơn giản và dễ nhớ phải không nào? Chỉ cần các bạn đọc kỹ công thức sau đó áp dụng vào các bài giải thực tế là hoàn toàn có thể có cho mình những đáp án chính xác rồi. Chúc các bạn thành công!