Cách tính diện tích hình tam giác dễ nhớ và chuẩn xác nhất

Trong toán học có rất nhiều các hình như hình tròn, hình vuông… Hình tam giác là một trong những hình có nhiều công thức nhất. Bài viết dưới đây sẽ mách bạn cách tính diện tích hình tam giác dễ nhớ và chuẩn xác nhất.

Tham khảo nhanh các mục chính

 Cách tính diện tích hình tam giác

Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Thường Trong Toán Học

Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Thường Trong Toán Học

Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Thường Trong Toán Học

Diễn giải: Diện tích tam giác thường được tính bằng cách nhân chiều cao với độ dài đáy, sau đó tất cả chia cho 2. Nói cách khác, diện tích tam giác thường sẽ bằng 1/2 tích của chiều cao và chiều dài cạnh đáy của tam giác.

Công thức tính diện tích tam giác thường: S = (A X H)/ 2

Trong đó:

+ a: Chiều dài đáy tam giác (đáy là một trong 3 cạnh của tam giác tùy theo quy đặt của người tính)
+ h: Chiều cao của tam giác, ứng với phần đáy chiếu lên (chiều cao tam giác bằng đoạn thẳng hạ từ đỉnh xuống đáy, đồng thời vuông góc với đáy của một tam giác).

Công thức suy ra: H= (Sx2)/ A hoặc a= (Sx2)/ H

Ví dụ: Cho một hình tam giác ABC, trong đó có chiều cao nối từ đỉnh Ảnh xuống đáy BC bằng 4, chiều dài đáy BC bằng 8. Tính diện tích tam giác thường ABC? (Đơn vị tính: cm)

Đáp án: Gọi a =8 và h=4.

Suy ra S = (a x h)/ 2 = (8×4)/2 hoặc 1/2 x (8×4) = 16 cm

* Chú Ý: Trường hợp không cho cạnh đáy hoặc chiều cao, mà cho trước diện tích và cạnh còn lại, các bạn hãy áp dụng công thức suy ra ở trên để tính toán.

****Tham khảo thêm: Cách tính diện tích hình tròn và công thức tính chu vi diện tích hình tròn thế nào là đúng?

Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Vuông Trong Toán Học

Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Vuông Trong Toán Học

Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Vuông Trong Toán Học

Diễn giải: Công thức tính diện tích tam giác vuông tương tự với cách tính diện tích tam giác thường, đó là bằng 1/2 tích của chiều cao với chiều dài đáy. Mặc dù vậy hình tam giác vuông sẽ khác biệt hơn so với tam giác thường đó thể hiện rõ chiều cao và chiều dài cạnh đáy, và bạn không cần vẽ thêm để tính chiều cao tam giác.

Công thức tính diện tích tam giác vuông: S = (A X H)/ 2

+ a: Chiều dài đáy tam giác vuông (đáy là một trong 3 cạnh của tam giác và vuông góc với một cạnh còn lại)
+ h: Chiều cao của tam giác, ứng với phần đáy chiếu lên (chiều cao tam giác bằng đoạn thẳng hạ từ đỉnh xuống đáy, đồng thời vuông góc với đáy của một tam giác).

Công thức suy ra: H=(Sx2)/ A hoặc A= (Sx2)/ H

Ví dụ 1: Có một hình tam giác vuông ABC, vuông góc nhau tại điểm B, chiều dài cạnh đáy BC là  6cm, chiều cao là 4cm. Hỏi diện tích của hình tam giác vuông ABC bằng bao nhiêu? Đơn vị tính: cm.

Đáp án: Gọi a =6 và h=4.

Suy ra S = (a x h)/ 2 = (6×4)/2 hoặc 1/2 x (6×4) = 12 cm

Vi dụ 2:  Cho tam giác vuông ABC vuông tại B. Cạnh AB bằng một nửa cạnh BC và bằng 3 cm, tính diện tích hình tam giác.

Giải:

Bài toán cho biết 1 cạnh góc vuông AB = 3 cm, cạnh AB lại bằng 1 nửa cạnh BC, suy ra cạnh BC = 2 x AB = 2 x 3 = 6 cm.

Từ đây áp dụng công thức tính diện tích tam giác vuông ta được: S = 1⁄2 a.b = 1⁄2 x 3 x 6 = 9 cm2

Cách tính diện tích hình tam giác trong đó có cách tính diện tích tam giác vuông. Rất dễ nhớ và bổ ích phải không nào?  Chúc các bạn thành công nhé!