Mách bạn cách tính chu vi hình chữ nhật và cách tính diện tích hình chữ nhật

Trong toán học, hình chữ nhật rất đỗi quen thuộc đối với chúng ta. Công thức cách tính chu vi hình chữ nhật và cách tính diện tích hình chữ nhật cũng là một trong những công thức được nhắc đến nhiều nhất. Hãy cùng nhắc lại kiến thức này nhé!

Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật

Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật

Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật

– Khái niệm tính chu vi hình chữ nhật : bằng giá trị gấp hai lần tổng chiều dài cộng chiều rộng.
– Công thức tính chu vi hình chữ nhật: P = (A + B) X 2
Trong đó:
+ a: Chiều dài của hình chữ nhật
+ b: Chiều rộng của hình chữ nhật
+ P: chu vi hình chữ nhật
– Ví dụ 1: Cho một hình chữ nhật ABCD có chiều dài cạnh AB = 7cm và chiều dài cạnh BD = 8cm. Yêu cầu: Tính chu vi hình chữ nhật ABCD?
Với bài toán cách tính chu vi hình chữ nhật khá đơn giản này, người giải chỉ cần áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật đã giới thiệu ở trên để giải quyết:
Ta có AB = a = 7cm và BD = b = 8cm. Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật, ta có: P = (a + b) x 2 = (7 + 8) x 2 = 15×2 = 30 cm .

– Bài toán: Tính chu vi hình chữ nhật ABCD ở trên khi biết a = 40cm và b = 15cm

– Lời giải: Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật ở trên chúng ta sẽ có

P = ( AB + BC ) * 2 = ( a + b ) *2 = ( 40 + 15 ) *2

Vậy chu vi hình chữ nhật ABCD sẽ là: 110cm.

>>>>Tham khảo thêm: Mách bạn những cách tính nhẩm nhanh nhất siêu bất ngờ

Công Thức Tính Diện Tích Hình Hình Chữ Nhật

Công Thức Tính Diện Tích Hình Hình Chữ Nhật

Công Thức Tính Diện Tích Hình Hình Chữ Nhật

– Khái niệm tính diện tích hình chữ nhật : Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài nhân với chiều rộng.
– Công thức tính diện tích hình chữ nhật : S = A X B
Trong đó:
+ a: Chiều dài của hình chữ nhật
+ b: Chiều rộng của hình chữ nhật
+ S: diện tích hình chữ nhật
Ví dụ: Có một hình chữ nhật ABCD với chiều dài cạnh AB = 4cm và chiều dài cạnh AC = 3cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu?
Ta có AB = a = 4cm và AC=b=3cm. Như vậy khi áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật, ta có như sau:
S = a x b = 4 x 3 = 12cm

Bài tập về tính chu vi hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật

cách tính chu vi hình chữ nhật

cách tính chu vi hình chữ nhật

Bài 1: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi 94 cm, nếu giảm chiều dài 14 cm và giảm chiều rộng 4cm thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật đó có diện tích bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là:

14 – 4 = 10 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật:

94 : 2 = 47 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(47 – 10) : 2 = 18,5 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

18,5 + 10 = 28,5 (cm)

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

28,5 x 18,5 = 527,25 (cm2)

Đáp số: 527,25 (cm2)

Bài 2: Tìm diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 26 24 cm và có chu vi gấp 3 lần chiều dài?

Lời giải:

Ta có:

Chu vi = chiều dài x 3 = chiều dài x 2 + chiều dài.

Lại có:

Chu vi = chiều dài x 2 + chiều rộng x 2

Vậy: Chiều dài = chiều rộng x 2.

Chiều dài hình chữ nhật là:

24 x 2 = 48 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

48 x 24 = 1152 (cm2)

Đáp số: 1152 (cm2)

Như vậy chúng ta đã biết được cách tính cách tính chu vi hình chữ nhật, công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật… rồi phải không nào? Các bạn hãy áp dụng công thức vào thực tế, sau đó thực hành các dạng bài tập sao cho thật tốt để thành thạo với công thức hơn nhé! Chúc các bạn học tập học tập và đạt thành tích cao!