Giải đáp thắc mắc lương giáo viên hợp đồng là bao nhiêu?

Lương giáo viên hợp đồng là bao nhiêu là mối quan tâm của nhiều giáo viên mới ra trường. Nếu chưa thi đỗ công chức, chưa được biên chế, vậy lương của đối tượng này có thấp lắm không? Thắc mắc trên sẽ được giải đáp đầy đủ với các thông tin sau đây:

1. Căn cứ tính lương giáo viên hợp đồng bậc tiểu học?

Cơ sở pháp lý quy định giáo viên hợp đồng dựa trên Bộ luật Lao động năm 2012; Thông tư liên tịch số: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC:

Thứ nhất, quy định về hợp đồng lao động, điều 15 Bộ luật lao động:

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Thứ hai, theo khoản I mục 1 của thông tư liên tịch trên về đối tượng được phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang thực hiện giảng dạy trực tiếp trong các cơ sở giáo dục công lập như sau:

Mức lương giáo viên hợp đồng là bao nhiêu? Cao hay thấp?Mức lương giáo viên hợp đồng là bao nhiêu? Cao hay thấp?

>>> Xem thêm: Lương giáo viên tiểu học và những điều ít ai biết được

a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);
b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;
c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Theo các quy định trên, trả lời lương giáo viên hợp đồng là bao nhiêu, chúng tôi xin đưa ra công thức tính cụ thể:

Cách tính lương giáo viên hợp đồng = lương cơ bản x hệ số lương x % Phụ cấp (nếu có) – các khoản phí khác (phí bảo hiểm và phí công đoàn). Hoặc mức lương được thoả thuận trong hợp đồng.

2. Giáo viên theo hợp đồng có được nâng lương thường xuyên như giáo viên trong biên chế không?

Theo khoản 1, Điều 1 của Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh được nâng bậc lương thường xuyên ngoài cán bộ, công chức, viên chức còn có:

a) Những người xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà  nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Giải đáp mức lương giáo viên hợp đồng là bao nhiêu?Giải đáp mức lương giáo viên hợp đồng là bao nhiêu?

*** Có thể bạn quan tâm: Mức lương giáo viên mầm non hiện nay không có tính đồng nhất

b) Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật.

c) Những người xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc thù quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù./

Chỉ những đối tượng thuộc các điều mục trên đây mới được xét duyệt nâng lương theo quy định của nhà nước. Do vậy, nếu bạn không nằm trong diện này, thì việc xét duyệt tăng lương theo quy định nhà nước tương đối khó khăn.

Nhìn chung, mức lương giáo viên dạy hợp đồng các trường tư thục và quốc tế tương đối cao, khoảng trên 10 triệu đến vài chục triệu. Tuy nhiên, môi trường này cũng yêu cầu kỹ năng và trình độ, thời gian nghiêm ngặt hơn các trường công lập.

Mong rằng với thông tin trên, thắc mắc về mức lương giáo viên hợp đồng là bao nhiêu đã được giải đáp.